Burun estetiği burnun yapısal olarak değiştirilmesini içeren cerrahi işlemleri içerir. Burun estetiği ameliyatında burun boyutları küçültülebilir veya büyütülebilir, burun ucu öne doğru (projeksiyon arttırmak) veya arkaya doğru (projeksiyon azaltmak) yer değiştirilebilir, burun kökünden ucuna kadar olan eğrilikler düzeltilebilir, aynı zamanda burun içindeki tıkanıklık yapan nedenler de düzeltilebilir. Bu nedenle septorinoplasti (septorhinoplasty) terimi de kullanılmaktadır. Bazı vakalarda burundan nefes almak bozuk olup asıl amaç nefesin düzeltilmesi, bununla birlikte görünümün düzeltilmesi iken, diğer vakalarda yegane istek burun görünümün istenilen doğrultuda değiştirilmesidir. Her iki durumda da hem burundan sağlıklı nefes almaktan hem de güzel görünümden taviz verilmemesi gereklidir, aksi halde hasta tatminsizliği ortaya çıkar. Ne görüntü için nefesten, ne de nefes için görüntüden taviz verilmemelidir. Bu nedenle hastalar detaylı şekilde muayene edilmeli ve istekleri detaylı sorgulamalarla tam olarak ortaya konmalıdır.

 Fizik muayene, burun içi ve burun dış yapısını ortaya koyacak şekilde iki bölümde yapılmalı. Burun iç yapısını değerlendirirken spekulum adı verilen burun deliklerini genişletmeye yarayan alet ile burun giriş kısmı, septumun ön kısmı ve burun etlerinin ön kısmı değerlendirilir. Direkt bakı ile burun içerisinin yaklaşık 1,5-2 cm’lik bir derinliğe kadar değerlendirilebilir. Bundan sonra mutlaka endoskop (kamera sistemleri) ile her iki burun boşluğundan girerek geniz bölgesine kadar değerlendirilmelidir. Eğer burun etleri çok büyük ise adrenalinli pamuklar ile küçültülüp tekrar değerlendirilmelidir. Bu yöntem aynı zamanda hastaya konka yani burun etlerinin küçültülmesi planlanıyorsa göreceği muhtemel faydanın hasta tarafında tecrübe edilmesini de sağlar. Burun kıl barındıran kısmına vestibül adı verilir ve hemen arkası da valf adı verilen dar geçiş bölgesidir. Bu alanlar da mutlaka değerlendirilmelidir. Bu alanlardaki dayanıklılığa göre nefes alıp vermekle hareket edebilirler ve çok yumuşak olduklarında nefes alma esnasında burun içine çökerek burun tıkanıklığına sebep olabilir. Bu durumda dinamik burun kanadı yetmezliğinden söz edilebilir ve gözden kaçırmamak önemlidir.

Paranazal sinüs tomografisi de burun içi yapıların ve sinüslerin radyolojik olarak görüntülenmesini sağlayarak çok önemli veriler sağlar. 

 Ameliyatlarımızı anlaşmalı özel hastanelerimizden uygun olan birinde yapmaktayız. Belirlenen ameliyat tarihinden en az bir gün önce, en fazla da 3 gün önce gerekli tetkiklerin yapılması için ameliyat olacağınız hastaneye yönlendiriyoruz. Ameliyattan bir gün önce mutlaka son bir görüşme yaparak fotoğraflarınızı çekip, daha önce konuştuğumuz konular üzerinden bir kez daha geçerek sizin istekleriniz dahilinde yüzünüze uyumlu bir burun tasarlanır. Ameliyat planı yapılır. 

 Herkesin yüzü farklıdır. Tek tip bir burun belirleyip bütün hastalara aynı şeyi uygulamak oldukça yanlıştır. Burun planlanırken en önemli olgu cerrahın estetik algısıdır. Her cerrah hastalarını dinlese de çoğunlukla kendi estetik algısını sahneye koyar. Cerrahınızın estetik algısını anlamak için en önemli şey daha önce yaptığı vakalarda elde edilen sonuçlarıdır.  Burun estetiğinde cerrahi teknikler çok çeşitlidir ve cerrahın bu tekniklere hakim olması gereklidir. Çünkü revizyon yani ikinci ameliyatta çok daha fazla olmak üzere burun içinde bazen sürprizlerle karşılaşılabilir ve cerrahın bu sürprizlere karşı hazırlıklı olmalıdır.

Burun planlanırken yüzün diğer yapıları olan gözler, dudaklar, çene en önemli yapılardır. Burun yüzün diğer yapılarının büyüklüğü, genişliği ve kalınlığı ile ilişkilendirilmelidir. Yani her hastanın burnu ameliyat öncesinde olduğu gibi sonrasında da birbirinden farklı olmalıdır.

Benim için en önemlisi hastanın ameliyat olduğu mümkün olduğu kadar anlaşılmaması ama güzel görünmesi ve sağlıklı nefes almasıdır.

Burun estetiği cerrahisinde her zaman en iyi sonucu alabileceğiniz bir teknik yoktur. Her vaka birbirinden farklıdır ve iyi bir burun estetiği (rinoplasti) cerrahı tüm tekniklere hakim olmalı, vakaya göre esneklik gösterebilmeli ve iyi bir burun cerrahı olmak için özellikle hatta mümkünse sadece burun üzerine yoğunlaşmalıdır. 

 Genelde ameliyatlarımıza sabah erken başlamaktayız. Genel anestezi için en az sekiz saat hiçbir şey yememek ve en az 3 saat hiçbir şey içmemek gereklidir. Sabah ameliyat olacaksak gece yarısına kadar yiyip içebiliriz ama gece yarısından sonra yemek ve içmeyi kesmeliyiz. Rahat ve giyip çıkarması kolay bir kıyafet ile gelinmesi önerilir. Burun estetiği ameliyatı primer yani hasta ilk defa ameliyat olacaksa yaklaşık 2-3 saat arasında sürer. Revizyon vakalarında yani hasta daha önce burun estetiği ameliyatı geçirdiyse bu süre vakada yapılacak girişimlere göre değişir.

Anestezi olarak TIVA (Total İntravenöz Anestezi) tekniği ile genel anestezi uygulanır. Ameliyat bitip hasta uygun şekilde derlendikten sonra hasta, odasına sedyesi ile birlikte alınır. Yaklaşık 2-3 saat sonra yumuşak ve sıvı gıdalar ile beslenme başlayabilir.

 

 Ameliyat sonrasında burun üzerinde burun estetiği için dizayn edilmiş ameliyat bitiminde sıcak su ile yumuşatılıp burun üzerinde şekil verilen termoplastik splint bulunur (klasik alçı değil). Burun içerisinde de gazlı bez değil burundan nefes alıp vermeye imkan veren oluklu silikon splintler bulunur. Hasta iyice kendine geldikten sonra jel buz veya buzdolabı poşeti içerisine soğuk su gibi gereçlerle yüzün her iki tarafına soğuk kompres yapar. Bu kompresi iki gün devam ettirmekteyiz. Hastaların birkaç gün tolere edebildikleri en yüksek seviyede  sırtüstü yatmaları, ıkınmamaları ve öne eğilmemeleri gerekmektedir. 

 Dikişler ameliyattan iki hafta sonra alınır. Hasta birinci ayın sonunda tekrar değerlendirilir. Duruma göre daha sık da olabilir ama genellikle ikinci ve üçüncü ayın sonunda değerlendirilir. Süreç normal olarak ilerliyorsa altıncı ayda hasta tekrar çağırılır. Yine süreç normal ise bir yılın sonunda tekrar değerlendirilir. Daha sonra da yılda bir kez hasta değerlendirilir. 

 Burun estetiği sonuçlarının hemen görülmediği bir cerrahidir. Ameliyat sonrası yeniden şekillendirilen ve konumlandırılan kemiklerin kaynaması, kıkırdakların kaynaşması ve cildin bu kemik ve kıkırdak iskelet üzerindeki son halini alması kabaca bir yılı bulur.

Birinci ayın sonunda burundaki ödem yani doku şişliği iyice azalır fakat cildi yerinden kaldırdığımız için bir kalınlaşma ve sertleşme olur. Bu da üç aydan başlayıp altı aya kadar süren bir yumuşama ve derinin incelmesi süreci ile devam eder. Altı ay ile bir veya birbuçuk yıla kadar süren derinin son haline gelmesi ve ince detayların oturması ile iyileşme süreci tamamlanır. 

 Tıbbi etik ve yasal mevzuata uygun olarak burun estetiği fiyatlarını internet ortamında paylaşmamız doğru değildir.  Burun estetiği ameliyatlarında fiyatı belirleyen temel etmen hastanın daha önce ameliyat olup olmamış olmasıdır. Bu duruma göre ameliyat fiyatları değişiklik gösterebilir. Bunun dışında ameliyat fiyatları yıllık veya altı aylık güncellenir.

Hastanın öncelikle deneyimli bir cerrah tarafından şahsen değerlendirmesi yapılması gerekmektedir. Fiyat tabii ki çok önemli bir etmendir ama hastaların öncelikle cerrahları tecrübelerine ve ameliyatlardaki sonuçlarına ve hasta memnuniyetlerine göre değerlendirmeleri daha önemlidir.